פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 售后

帮助客户处理使用产品遇到的问题

 售前

为对我们产品有购买需求的用户介绍产品

 技术

开发,维护,更新和处理产品技术问题

 财务部门

佣金提现,退款